Õpilaspilet

Õpilaspilet on õpilase isikut ja koolis õppimist tõendav dokument.
Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane direktorile kirjaliku avalduse duplikaadi saamiseks.
Õpilaspiletit pikendatakse õppeaasta algul.