Õppevahendite kasutamise kord

Kool võimaldab õpilasel kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti ja muid õppevahendeid.
Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid aine- või klassiõpetajatele, kes jaotavad õpikud ja töövihikud õpilastele kasutamiseks ühe õppeaasta jooksul.
Õppeaasta lõpul peab õpilane tagastama aine- või klassiõpetajale talle kasutada antud õpikud.
Õpikud kaetakse ümbrispaberiga. Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb kahju hüvitada, asendades õpiku uuega või makstes kehtiva õpiku hinna.