Õpilaste ja vanemate tunnustamine

Õpilasi tunnustatakse:
 
Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest
direktori käskkirjaga;
KOV poolt antava stipendiumiga 7. kuni 9. klassi õpilastele;
kooli tänukirjaga;
raamatuga;
kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”;
ainealase kiituskirjaga põhikooli lõpetamisel.

Olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel osalemise eest
kooli tänukirjaga;
raamatuga.

Tööka ja kohusetundliku õpilase kasvatamise ja aktiivse koostöö eest  kooliga tunnustatakse õpilase vanemaid
õppeaasta lõpul Kambja vallavanema tänukirjaga ja kutsutakse vallavanema vastuvõtule.