Kooli õuealal toimuvad ehitustööd.
Palume töötsoonis mitte viibida!