Asenduslasteaed on Tõrvandi lasteaed Rüblik.

Asenduskoha avaldus esitada kooli direktorile hiljemalt 1.03.2019.a. Taotletud asenduskohast loobumiseks esitada avaldus kooli direktorile hiljemalt 1.06.2019.a.