Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õa

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17
RT I, 20.05.2017, 18

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. juuni 2018.a eesti keel (kirjalik)
8. juuni 2018.a matemaatika (kirjalik)
13. juuni 2018.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
13.-14. juuni 2018.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
24. mai 2018.a eesti keel (kirjalik)
29. mai 2018.a matemaatika (kirjalik)

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
16. mai 2018.a eesti keel (kirjalik)
22. mai 2018.a matemaatika (kirjalik)

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017018