Sõbrapäev

  • -
  • Kuuste Kool
Sõbrapäev

Viktoriin - toimub terve päev (ÕE stendil)

Pärast 1. tundi on tibutants (saalis)

Pärast 3. tundi on limbo (saalis)

6. tunni ajal toimub 1.-4. klasside orienteerumine (õues)

7. tunni ajal toimiub 5.-9. klasside orienteerumine (õues)

Alates 11.02 on õpetajate toas avatud postkast.