Toitlustus

Alates 1.detsembrist on kooli hommikusöögi hind 40 senti ja menüü on sama, nagu lasteaias. Pikapäevarühma oote hind on 40 senti ja menüü on sama, nagu lasteaias.

Soovi korral palume esitada vastava avalduse kooli direktorile.

Lastevanemate üldkoosolek

25. novembril kell 17:30

Esinevad:
Kristel Altsaar - Kodutütarde tutvustus
õp. Mart Kimmel - Veebiturvalisus

Vahetusjalatsid

Alates 9.septembrist kontrollitakse koolis vahetusjalatseid. 
Lapsel peavad olema mittemääriva (non-marking) või heleda tallaga jalanõud.

Avaaktus

Avame uue kooliaasta 1. septembril kell 10:00.
Koolibuss alustab ringi kell 9:15 Rebaselt.

Bussi sõidu osas saab täpsemalt uurida bussijuht Avolt (mobiil 5207262).

Rõõmsa kohtumiseni!

Tähelepanu! Lasteaia kohatasu muutub

23.04.2019 nr 58 Kambja Vallavolikogu määruse kohaselt kehtestatakse lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühe lasteaias käiva lapse eest 39 eurot kuus. Määrus jõustub 1.augustil 2019.a. 
Määrust saab vaadata siit.

Tähelepanu!

Ootame 1. klassi astujate avaldusi. 
Info ja avalduse blanketi leiab siit.

Muudatus!

Alates 1.03.2019.a. on lasteaed avatud kuni 18:30-ni.

Helkur on kohustuslik!

Jätkame helkurite olemasolu ja kasutamise kontrollimist. Armsad vanemad - aidake kaasa laste nähtavaks muutmisele pimedal ajal.

Teade lapsevanematele

Alates 2017/2018 õppeaastast on mõneti muutunud kehalise kasvatuse tundides osalemise kord. Lapsevanem ei saa oma tõendiga last õppetööst vabastada, koolis viibival õpilasel tuleb alati ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda ning vahetada selleks riided. Kui laps on olnud haige ja vajab taastumiseks kergemat koormust, palume lapsevanemal õpetajat sellest kirjalikult teavitada.