Projektid

2017/2018 õppeaastal osaleme järgmistes projektides:

RMK projektid:
Lasteaia rühmad "Nublud" ja "Päiksekesed" Elistvere looduskeskuses 13.09.2017
1.-6. klassi õppekäik Tallinna Loomaaeda 11.10.2017
7.-9. klass Looduslodja õuesõpperetk "Kuidas elad Emajõgi?" 15.05.2018

SA Innove projekt:
"Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel"
Ettevõtlusõpe teooria ja praktika vormis koostöös Marjamaa taluga 24.07.2017-06.09.2018
Projekti eesmärk:
Tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.
Projekti tulemus:
Tiheneb koostöö kooli, kogukonna ja kohaliku ettevõtja vahel, õpilased saavad ettekujutuse eduka ettevõtte toimimise põhimõtetest ja arengusuundadest ning praktilise kogemuse ühe ettevõtte igapäevatöös osalemise kaudu.
Projekti maksumus:
Projekti kogumaksumus on 2700 eurot, millest SA Innove katab kuni 2430 eurot.