Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õa

Vastu võetud 03.07.2019 nr 21
Avaldamismärge: RT I, 05.07.2019, 3
Redaktsiooni jõustumiskuupäev: 08.07.2019


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. juuni 2020.a eesti keel (kirjalik)
4. juuni 2020.a matemaatika (kirjalik)
10. juuni 2020.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
10.-11. juuni 2020.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
12. mai 2020.a eesti keel (kirjalik)

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1.-2. oktoober 2019.a loodusõpetus (kirjalik)


6. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
13. mai 2020.a eesti keel (kirjalik)

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
24.-25.september 2019.a loodusõpetus (kirjalik)


Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003