Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õa

Vastu võetud 02.07.2020 nr 23
Avaldamismärge: RT I, 03.07.2020, 26
Redaktsiooni jõustumiskuupäev: 06.07.2020


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

28. mai 2021.a eesti keel (kirjalik)
3. juuni 2021.a matemaatika (kirjalik)
9. juuni 2021.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
9.- 10. juuni 2021.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
23.- 24. september 2020.a loodusõpetus (kirjalik)

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
30. september - 1. oktoober 2020.a matemaatika (kirjalik)


7. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
21.- 22. september 2020.a loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
28.- 29.september 2020.a lmatemaatika (kirjalik)


Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026