Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õa

Vastu võetud 06.05.2021 nr 13
Avaldamismärge: RT I, 07.05.2021, 1
Redaktsiooni jõustumiskuupäev: 10.05.2021


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

30. mai 2022.a eesti keel (kirjalik)
6. juuni 2022.a matemaatika (kirjalik)
14. juuni 2022.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
14.- 15. juuni 2022.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
14.- 17. september 2021.a matemaatika (kirjalik)
28.- 29. september 2021.a eesti keel (kirjalik)
6.- 7. oktoober 2021.a loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
14.- 17. september 2021.a matemaatika (kirjalik)
30. september 2021.a; 1.oktoober 2021 eesti keel (kirjalik)
4.- 5. oktoober 2021.a loodusõpetus (kirjalik)
8. oktoober 2021.a; 11.oktoober 2021 inglise keel (kirjalik)
8. oktoober 2021.a; 11.- 13. oktoober 2021 inglise keel (suuline)

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Allikas: Riigiteataja