Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õa

Vastu võetud 20.05.2022 nr 15
Avaldamismärge: RT I, 21.05.2022, 3
Redaktsiooni jõustumiskuupäev: 24.05.2022


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

2. juuni 2023.a eesti keel (kirjalik)
7. juuni 2023.a matemaatika (kirjalik)
12. juuni 2023.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
12.- 13. juuni 2023.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
19.- 22. september 2022.a matemaatika (kirjalik)
23. september; 26.- 27. september 2022.a eesti keel (kirjalik)
10.- 13. oktoober 2022.a loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
19.- 22. september 2022.a matemaatika (kirjalik)
23. september 2021.a; 26.- 27.september 2022 eesti keel (kirjalik)
10.- 13. oktoober 2022.a loodusõpetus (kirjalik)

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
17.- 18. oktoober 2022.a A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)
17.- 21. oktoober 2022.a A2-keeletasemel inglise keel (suuline)

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Allikas: Riigiteataja